Wopke Hoekstra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Lan đã thông báo cho Thượng viện và Hạ viện về kế hoạch hành động liên quan đến việc điều chỉnh tiền ảo, điều mà ông tuyên bố đang mở rộng và cần có sự điều chỉnh tốt hơn. Trong một lá thư công khai, Hoekstra nói ông dự định làm việc với các nước châu Âu khác về vấn đề này, nhưng ông thừa nhận sẽ cần thời gian để xây dựng các quy định.

Hoekstra lưu ý rằng số công dân Hà Lan đã đầu tư vào tiền ảo đã tăng lên mạnh mẽ trong năm vừa qua, với nửa triệu hộ gia đình đang sở hữu nó.

Khoảng trống bảo vệ

Ông Hoekstra nhận định: Cần phải thu hẹp khoảng trống về bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, nhưng hành động phải phù hợp với rủi ro. Đồng thời, phải đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, cũng như tính toàn vẹn của các công nghệ hỗ trợ tiền ảo, chẳng hạn như mật mã và sổ cái phân phối.

Các quốc gia châu Âu đã nhận ra nguy cơ của tiền ảo với vai trò là tiền gửi không được đảm bảo. Cũng có những lo ngại về việc sử dụng tiền ảo cho các mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền.

Các cơ chế điều tiết hiện tại về tiền ảo là không đầy đủ, ông cho hay. Cuối cùng, các nước Đức, Pháp và Ủy ban Châu Âu đã kêu gọi thảo luận. Ông cho rằng Hà Lan nên giữ vai trò tiên phong.

Hoekstra lưu ý rằng do không có quyền lực trung ương nên tiền ảo là những tiền tệ vốn đã xuyên biên giới. Ngoài ra, các quy định của quốc gia có thể rất khó thực thi. Do đó, ông tin rằng các biện pháp quốc tế là cần thiết.

Kế hoạch hành động

Hoekstra sẽ là thành viên của Tổ công tác Hành động Tài chính, một tổ chức quốc tế, liên chính phủ nhằm giải quyết nạn rửa tiền và chống lại tội phạm tài chính và khủng bố.

Luật chống rửa tiền áp dụng cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cũng áp dụng cho các sàn giao dịch tiền ảo và nhà cung cấp chứng từ lưu trữ kỹ thuật số.

Điều này có nghĩa là phải xác định các nghĩa vụ của người tiêu dùng cần kiểm tra, bao gồm cả nhận dạng khách hàng. Ngoài ra, các tổ chức tài chính phải đăng ký, tuân thủ các yêu cầu về độ tin cậy và phù hợp và báo cáo các giao dịch bất thường cho Đơn vị Tình báo Tài chính Quốc gia.

Đối với các cơ quan chính phủ đầu tư tiền ảo, Hoekstra cho biết các hướng dẫn đầu tư tiền ảo của chính quyền địa phương được thành lập trong Đạo luật Tài trợ của Chính quyền địa phương và các quy định khác.

Ông cho biết ông sẽ tiếp cận với phía Châu Âu để điều chỉnh các ICO, mà ông lưu ý có thể được sử dụng để tài trợ cho các sản phẩm mới, nhưng có tính chất đầu cơ.

Bình luận

bình luận